Liên hệ

Viện kinh tế thế giới
  • Địa chỉ: Trụ sở: 176 – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.38574112; 04.38574284.
  • Email: iwep.org.vn@gmail.com

– Address: 176 Thai Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi. Tel: (84-4) 8574 315, 8570 364. Fax: (84-4) 8574 316.